Правила на сајтот

Почитувани,

 Ве молиме податоците кои ги внесувате да се точни и да ја претствуваат Вашата работа во вистинско светло. Внесените e-mail и веб сајт треба да се постоечки, затоа што на истите ќе бидат испратени сите новости и информации поврзани со Tortijada.mk, Вашиот профил и коментарите на посетителите.

Како член на Tortijada.mk имате право да креирате профил и внесете фотографии во категориите, кои понатаму ќе бидат достапни за преглед и оценување од посетителите на Tortijada.mk. Внесените фотографии подлежат на авторски права и треба да ги почитуваат правилата на сајтот, не треба да бидат поголеми од 2 MB и треба да се во .jpg формат. Во спротивно нема да може да се закачат. Ве молиме, внесувајте САМО фотографии за кои ги имате авторските права и се во Ваша сопственост. Tortijada.mk не одговара за внесените фотографии кои не се во Ваша сопственост, за кои немате авторски права и за кои може да биде поднесена жалба од трети лица, носители на авторските права на фотографијата. Со прифаќање на оваа изјава се обврзувате да ја почитувате истата како и правилата на користење на сајтот. Во спротивно одговорноста е само Ваша.

Ве молиме при внесувањето на податоците користете кирилична поддршка (Shift+Alt), освен во полињата e-mail, Веб сајт, Лозинка и Потврди лозинка. 

Внеси коментар

Ве молиме Вашиот коментар да биде краток и јасен и да биде поврзан само со содржините на сајтот.Ве замолуваме да користите кирилична поддршка.
Цензурираните зборови се појават како:: ***.
Повеќе информации за тортите можете да добиете преку профилот на слаткарот во менито Слаткари/Слаткарници.


Безбедносен код
Освежи